Segítség a tartalomhoz

From Joe

[edit] Információk a cikkek értelmezéséhez

[edit] Cikkek

A cikkek nyelvezete magyar. Ahol elkerülhetetlen, ott az angol szakszavakat használom, de megpróbálom mellette a magyar kifejezést is alkalmazni. Megpróbálom egyes bonyolultabb programozást lépésenként leírni, illetve a lépéseket gyakorlati példán is megmutatni.

[edit] Jelölések

A parancsokat bonyolultságuk miatt egy jelölésrendszer szerint mutatom be.

  • A parancsok lényegi részét vastag betű jelöli
  • A parancsok paraméterei dőlt betűsek
  • Az elhagyható paramétereket szögletes zárójel [...] jelöli
  • A nem elhagyható paramétereket kapcsos zárójel {...} jelöli
  • Amennyiben több paraméter közül csak egy adható meg, a paramétereket ez | a jel választa szét

pl:

Parancs {paraméter1 | paraméter2 | paraméter3} [elhagyható paraméter]

I told my kids we'd play after I found what I nedeed. Damnit.

Personal tools